เงื่อนไขสมาชิก VIP
  • สมาชิกสามารถซื้อสินค้าภายในร้านได้ในราคาพิเศษ
  • สมาชิก VIP ต้องต่ออายุทุกๆ 1 ปี
  • บริษัทฯสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก VIP โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อบังคับต่างๆของตัวแทนจำหน่าย

นโยบายการสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าเกิน 10 วัน ให้ตัวแทนจำหน่ายแจ้งเข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อดำเนินการติดตามสินค้าไปที่ไปรษณีย์ หากไปรษณีย์สรุปข้อพิพาทว่าสินค้าได้สูญหาย ทางบริษัทฯถึงจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย  หากตัวแทนจำหน่ายคืนเงินลูกค้าโดยที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากไปรษณีย์ หากไปรษณีย์ตรวจสอบภายหลังแล้วแจ้งว่าสินค้ามีผู้รับเรียบร้อยไม่สูญหาย บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯมีสถานที่แพ็คและจัดส่งสินค้าอยู่ด้วยกัน 2 คลังหลัก โดยมีรอบจัดส่งสินค้าดังนี้

ราคาค่าจัดส่งสินค้าและระยะเวลาจัดส่งสินค้า

รูปแบบการจัดส่งสินค้า

ราคาค่าจัดส่งสินค้า

ไปรษณีย์ไทย EMS ด่วนพิเศษ  ลูกค้าได้รับสินค้าภายใน : 1-3 วัน

สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวแรก 50 บาท  ตัวถัดไป 30 บาท/ตัว

ส่งลงทะเบียนไม่มีบริการ บริษัทฯส่งสินค้าแบบ EMS เท่านั้น เพื่อง่ายต่อการติดตามสินค้า 


นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการใช้รูปสินค้าและข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ