นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯดำเนินการจัดส่งสินค้าผ่านช่องทางต่างๆดังนี้


1.จัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย

รปแบบการจัดส่งสินค้า

ราคาค่าจัดส่ง

ระยะเวลาได้รับสินค้า

หมายเหตุ
EMS ด่วนพิเศษ50 บาท/ตัว1-3 วัน

สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (แนะนำ)

ไปรษณีย์ลงทะเบียน

( น้ำหนักไม่เกิน 2 กก )

10 บาท/ตัว5-10 วัน

สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

ได้เฉพาะตอนรับสินค้าเข้าระบบและสินค้าถึง

ปลายทางแล้วเท่านั้น

ไปรษณีย์ธรรมดาฟรี10-15 วัน

ไม่สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้

สามารถโทรสอบถามทางไปรษณีย์เท่านั้น

2.จัดส่งสินค้าผ่านอัลฟ่าฟาส

รูปแบบการจัดส่งสินค้าราคาค่าจัดส่งสินค้าระยะเวลาได้รับสินค้าหมายเหตุ
จัดส่งโดยแมสเซนเจอร์50 บาท/ครั้ง (ไม่เกิน3ตัว)1 วัน

เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น

ต้องมีเบอร์โทรติดต่อได้

ข้อแนะนำ :

กรณีอยู่ต่างจังหวัดแนะนำให้ส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยแบบ EMS เพื่อความรวดเร็วในการได้รับสินค้าและสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้