เกี่ยวกับเรา

นายสราวุธ แย้มชู

กรรมกราผู้จัดการ บริษัท คอนเทนเนอร์2558 จำกัด

เลขทะเบียนการค้า 0115558008449

                                       

                                              บริษัทฯ ดำเนินกิจการจำหน่ายกางเกงยีนส์แฟชั่น โดยเปิดทำการเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเน้นจำหน่ายผ่าน INTERNET เป็นหลักโดยมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เราบริหารงานในรูปแบบบริษัทจำกัดซึ่งได้มีการจดทะเบียนการค้าและเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย  โดยใช้ชื่อ บริษัท คอนเทนเนอร์2558 จำกัด เลขที่ทะเบียนการค้า: 0115558008449 บริหารงานโดยนายสราวุธ แย้มชู ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ

            ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมานั้นเราหวังเพียงว่าอยากให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาถูก การดำเนินธุรกิจเราคิดแค่ว่า " ใจเขาใจเรา " เราจะคิดว่าเราเป็นลูกค้าไม่ใช่พ่อค้า เพราะถ้าเราคิดว่าเป็นพ่อค้าเราก็จะมองแต่กำไรและผลประโยชน์ที่จะได้รับ แต่ถ้าเราคิดว่าเราคือลูกค้า เราก็จะรู้ว่าเราอยากได้อะไรเมื่อเราเข้าไปซื้อสินค้าสักชิ้นจากร้านค้า และเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ อาจจะนำมาใช้ไม่ได้ทุกข้อ แต่ก็จะพยายามนำข้อที่สามารถนำมาใช้ให้ได้มากที่สุด ลูกค้าเต็มใจที่จะซื้อสินค้าโดยไม่เสียดายเงินและเราเองก็อยู่ได้โดยไม่ขาดทุน กำไรอาจได้ไม่มากแต่ลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพดีราคาถูกและบริษัทฯก็ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ นี่หล่ะคือความสำเร็จสูงสุดของเราแล้ว