นโยบายการสั่งซื้อสินค้า

  • บริษัทฯจัดจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าประเภทกางเกงยีนส์แฟชั่นโดยจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดสินค้าที่แสดงหน้าร้านเป็นรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามที่ผู้ผลิตได้ให้รายละเอียดไว้ รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงหน้าร้านบริษัทฯใช้สินค้าจริงในการถ่ายแบบทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯเน้นรูปภาพสินค้าให้ใกล้เคียงความเป็นจริง แต่อาจมีสีหรือรูปแบบผิดไปจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยเนื่องจากความละเอียดของอุปกรณ์แสดงผลของลูกค้า
  • บริษัทฯไม่มีนโยบายรับคืนสินค้า ดังนั้นซื้อแล้วไม่สามารถขอคืนสินค้าได้
  • บริษัทฯไม่มีนโยบายคืนเงินค่าสินค้า ดังนั้นซื้อแล้วไม่สามารถขอคืนเงินค่าสินค้าได้